Gratis autismekoffers

Het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland stelde autismekoffers samen: mappen vol
met allerhande informatie over autisme en onderwijs. Inmiddels zijn de koffers uit 2007 niet
meer leverbaar, maar de inhoud is, mede in verband met het tienjarig bestaan van het
steunpunt, gratis beschikbaar gesteld via de website http://www.steunpunt-autisme.nl.
Er is een koffer voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs én MBO. De koffers bevatten
algemene informatie per onderwijssoort (informatie over autisme, een literatuurlijst,
informatie over hoe te handelen bij vermoeden van autisme, observatielijsten, praktische tips
voor leerlingen met autisme in de klas, het voorkomen van probleemgedrag, het bieden van
structuur in tijd en ruimte), maar ook informatie speciaal voor ouders (literatuur voor ouders
en hun omgeving, adressen van instellingen, informatie ouderverenigingen) en
onderwijsinstellingen.

Geef een reactie