Passend onderwijs en dyslexie

Veel scholen zoeken in de komende maanden nieuwe, passende oplossingen voor leerlingen
met bijzondere problemen. Een belangrijke groep daarbij zijn de leerlingen met dyslexie. Ook
zij zullen effectief ondersteund moeten worden. Spraaksoftware kan daarbij soms een
belangrijke rol spelen. Die programma’s kunnen heel kostbaar en ingewikkeld zijn, maar
gelukkig zijn er nu ook effectieve en zeer betaalbare oplossingen.
Een nieuwe ontwikkeling hier is de L2S Spraaksoftware. Het is een slim en compact
programma. Het ondersteunt bij het lezen en het schrijven. Waarom slim? Omdat je als
leerling verder gewoon alles kunt blijven doen wat je altijd al deed aan de computer. Vanuit
een klein overzichtelijk werkbalkje kun je zelfs ook meteen vanuit foto-pdf’s rechtstreeks
teksten laten voorlezen. Er is een gratis 30 dagen proefversie beschikbaar via
http://www.L2S.nl. Daar zijn ook de filmpjes die snel een beeld geven van de functionaliteit
van L2S!

Geef een reactie