Breingeheimen Digitaal interactief beschikbaar

Het materiaal van Breingeheimen is nu ook digitaal beschikbaar voor scholen. Licenties voor
het digitale werkboek Breingeheimen II (voor mavo, havo, vwo) zijn vanaf nu te bestellen.
Aan het overige materiaal wordt hard gewerkt en is binnen enkele maanden volledig
beschikbaar. In de digitale werkboeken worden accounts van leerlingen gekoppeld aan de
account van hun docent.
• de docent kan de antwoorden van leerlingen bekijken, de voortgang van de klas in een
oogopslag overzien, notities geven aan de klas of individuele leerlingen, privé-notities maken,
berichten aan leerlingen verzenden en van hen ontvangen, zelf extra materiaal maken voor de
klas of individuele leerlingen en dat als opdracht opgeven.
• leerlingen kunnen opdrachten maken, antwoorden opslaan, notities, berichten of extra
opdrachten van hun docent krijgen en eigen notities maken en berichten aan hun docent
sturen. Het digitale materiaal is gelijk aan de gedrukte werkboeken van Breingeheimen.
http://www.breingeheimen.nl/

Geef een reactie