Screencast-o-Matic

Als leerlingen de uitleg van de docent thuis bekijken en beluisteren en de verwerking van de
leerstof op school doen, dan pas je het concept Flipping the Classroom toe. De meerwaarde
ervan is dat leerlingen te allen tijde kunnen beschikken over de uitleg en die zo vaak kunnen
bekijken en beluisteren als nodig is. Verder heb je als docent meer tijd om de leerlingen te
begeleiden bij de verwerking van de stof. Om dit te kunnen realiseren zijn er programma’s
zoals Screencast-o-Matic, waarmee de docent de uitleg met bijbehorend ondersteunend
materiaal, zoals powerpoint, website, filmpjes, afbeeldingen, kan opnemen.
http://www.screencast-o-matic.com/
Met het programma neem je op wat je zegt en doet. Je kunt bijvoorbeeld door een
powerpointpresentatie bladeren terwijl je uitleg geeft. Met een gratis account kun je een
kwartier uitleg per keer opnemen. Een workshop vind je hier:
http://www.wikihow.com/Record-a-Screencast-with-Screencast-O-Matic

Geef een reactie