Vakspecifiek verrijken

Op de website van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling vind je – naast de
algemene criteria voor verrijkingsmateriaal en aandachtspunten bij begeleiding van talentvolle
leerlingen – ook uitwerkingen en voorbeeldmaterialen voor de vakken Nederlands, Engels,
Duits, geschiedenis, wiskunde en natuurkunde. Andere vakken zullen later dit jaar volgen,
evenals een handreiking voor het maken van verrijkingsmateriaal op basis van bestaand
materiaal. Je kunt per vak gericht zoeken naar voorbeelden van materiaal dat voldoet aan de
gestelde criteria voor verrijking: hoge moeilijkheidsgraad, open opdrachten, onderzoekende
houding, reflectieve houding en ruimte voor talentontwikkeling. Daarnaast wordt er verwezen
naar ‘gerelateerde items’ met aanvullingen, inspiratiebronnen en wetenschappelijke
achtergronden.
http://talentstimuleren.nl/nieuws/175-nieuw-in-havo-vwo-vakspecifiek-verrijken

Geef een reactie