Digigym

SLO heeft samen met een OSG Northgo uit Noordwijk een aantal mogelijkheden voor het
gebruik van digitale middelen tijdens bewegingsonderwijs ontworpen. Het gaat om
ringzwaaien, een handbalachtig doelspel 3-2, volleybaloefeningen en volleybal 4-4. Bij het
ontwerp stond de praktische bruikbaarheid centraal evenals een leerplankundig consistent
ontwerp van digigym, bedoeld voor een reguliere gymles in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Bekijk de video-opnames voor voorbeelden van instructie- en feedbackbeelden die
worden ingezet bij het beter leren bewegen, zowel klassikaal, in groepjes als individueel bij
leerlingen: http://bewegingsonderwijs.slo.nl/voortgezet/onderbouw/websites/digigym/

Geef een reactie