Leergang LOB

De leergang LOB bereidt (aankomende) docenten voor op het ontwerpen en inpassen van
onderdelen van een LOB-programma van de school. Veel scholen zijn inmiddels bezig met het
inpassen van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het onderwijsprogramma van de
school. De onderdelen van het LOB-programma van de school zullen vervolgens nader
uitgewerkt moeten worden in lessen. Dit zijn over het algemeen pittige ontwikkeltaken waarbij
ondersteuning (in de vorm van professionalisering) nodig is. Lees er meer over bij SLO:
http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/nieuws/leerganglob/

Geef een reactie