Nix18 – lesbrief voor havo/vwo

Vanaf 1 januari jongstleden is de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak en voor de
verkoop en het bezit van alcohol van 16 naar 18 jaar gegaan. Volgens de overheid komt er
hiermee één duidelijke leeftijdsgrens voor tabak en alcohol en is de afspraak: NIX. ‘Iedereen’
is het er over eens dat er nog een extra campagne moet worden gestart. Vreemd, want aan de
leerlingen bijvoorbeeld, is niets gevraagd. En daarom krijgen zij in deze lesbrief de opdracht
hun mening te geven over NIX!:
http://allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2014/lesbrief_1403_nix18_havo-vwo.pdf

en de uitwerkingen:
http://allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2014/lesbrief_1403_nix18_havo-vwo_uitwerkingen.pdf

Geef een reactie