Alle hoogtes Nederland in beeld met PDOK viewer

Vanaf 6 maart 2014 is het Actueel Hoogtebestand Nederland voor iedereen vrij toegankelijk
via PDOK. Eerder was al het AHN1 als 25 meter raster via PDOK beschikbaar, nu worden ook
de AHN2 rasters én de puntenwolken en alle overige AHN1 bestanden open data. De
gegevens uit het hoogtebestand vormen een digitale hoogtekaart. De kaart werd tot nu toe
vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer
van waterkeringen. Een van de weinige openbare toepassingen van de AHN was de
mogelijkheid om de hoogte van een bepaald adres op te vragen via het invoeren van de
postcode. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand willen
overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren. Meer informatie vind je op de
AHN-website: http://www.ahn.nl

Geef een reactie