Jouw digitale wereld – Safe & Social

De digitale les ‘Jouw digitale wereld – Safe & social’ wijst leerlingen in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs op de mogelijkheden van internet. De digitale les biedt handvatten en
tips om er op een verstandige manier mee om te gaan, maar wijst ze ook op de valkuilen. De
les zet aan tot nadenken over de kracht van social media en bevordert gesprekken in de klas
over hoe je on-line met elkaar om kunt en wilt gaan.
Naast deze les zijn gratis opdrachtenboekjes van 16 pagina’s te bestellen. Hierin o.m. aandacht
voor ‘slim’ en ‘minder slim’ gedrag on-line, historie, toekomst en de kracht van internet met
inspirerende succescases. In het opdrachtenboekjes zijn diverse verwerkingsopdrachten
opgenomen om jongeren inzicht te laten krijgen in hoe ze in een bepaalde situatie het beste
kunnen handelen. Je kunt de boekjes hier kosteloos bestellen:
https://bestellen.youngcrowds.nl/webform/upc-safe-en-social. Je betaalt slechts de handlingen
verzendkosten.

Geef een reactie