Beeldspraak – lesbrief voor mavo

Niets is wat het lijkt, ook taal niet. Er is vaak een fundamenteel verschil tussen letterlijk en
figuurlijk taalgebruik. Zo wordt op 1 april een grote groep mensen bij de neus genomen, maar
niemand grijpt iemand anders letterlijk bij de neus. Als er een aap uit een mouw komt, gebeurt
dat in figuurlijke zin. Het zou er anders behoorlijk vreemd uitzien! In de lesbrief van deze
maand besteden we aandacht aan beeldspraak. Metafoor, personificatie, vergelijking, alles
wordt behandeld. Fluitje van een cent eigenlijk! De lesbrief:
http://www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/201
4/lesbrief_1404_beeldspraak_vmbo.pdf en de uitwerkingen:
http://www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/201
4/lesbrief_1404_beeldspraak_vmbo_uitwerkingen.pdf

Geef een reactie