Dier en mens – lesbrief voor havo/vwo

Mensen zijn net dieren. Of zijn dieren net mensen? Mensen hebben er alles voor over om hun
kinderen het beste te geven. Dat vinden wij goed. Maar als dieren alles doen voor hun jongen,
bijvoorbeeld een vos die ganzen vangt om zijn kroost te voeden, dan vinden we dat wreed.
Daar is nogal wat discussie over. Je bent óf een dierenliefhebber, óf een dierenhater. Stellig
gezegd, en daarom gaan leerlingen met behulp van de lesbrief van deze maand eens goed
nadenken over deze stelling. De lesbrief:
http://www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/201
4/lesbrief_1404_dier_en_mens_havovwo.pdf en de uitwerkingen:
http://www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/201
4/lesbrief_1404_dier_en_mens_havovwo_uitwerkingen.pdf

Geef een reactie