Gratis lespakket ‘Ik en geld’

Vanaf schooljaar 2014-2015 kun je kosteloos gebruik maken van het lespakket Ik en geld, dat
in opdracht van de Nederlandse vereniging van banken is opgezet. De lessen hebben als doel
om jongeren op een eigentijdse en interactieve manier er bewuster van te maken hoe ze
verantwoord om kunnen gaan met geld (financiële educatie). Ik en geld betreft interactieve
(digitale) lessen met zowel leerlingen- als docentenmodules en omvat 5 thema’s: Mijn
levensstijl, Mijn inkomsten, Mijn uitgaven, Mijn bank en Mijn toekomst. De lessen sluiten aan
bij de methoden 200% economie (ThiemeMeulenhoff), Pincode en Plein M (Noordhoff
Uitgevers), Praktische economie (Malmberg) en Economisch bekeken (Malmberg). •
Doelgroep: leerjaar 1-3 vmbo, havo en vwo • Duur: 50 minuten per les • Periode: schooljaar
2014-2015 • Kosten: geen • Meer info: http://www.codenamefuture.nl/ikengeld

Geef een reactie