ALS-functie in Excel, makkelijk voor docenten

In een “how to-filmpje laat ComputerIdee zien hoe de ALS-functie werkt in Excel. Deze
functie geeft een bepaalde waarde als het resultaat van de opgegeven waarde WAAR is en een
andere waarde als deze ONWAAR is. Zo kun je als docent bijvoorbeeld heel makkelijk de
onvoldoendes van de voldoendes scheiden. Bekijk hoe dat gaat bij:
http://www.computeridee.nl/workshop/geneste-formules-in-excel/

Geef een reactie