Beschrijving of typering – lesbrief literatuur

Bij het lezen van een verhaal vormen de lezers zelf een beeld van de personages. Ze kunnen zich goed een voorstelling maken van een persoon. Dat is precies wat schrijvers willen: een personage dat een bekende wordt van de lezer. De schrijver helpt echter wel bij die kennismaking tussen lezer en personage. In de lesbrief van deze maand gaan leerlingen zich bezighouden met de vraag hoe wij verhaalpersonages leren kennen. Door het lezen van verschillende fragmenten en het maken van opdrachten waarbij leerlingen de romans uit drie verschillende tijden vergelijken, beantwoorden zij vragen die niet goed of fout zijn, maar waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Naar de lesbrief:
http://www.allesovertaal.nl/artikelen/voor-uw-lessen/lesbrieven/lesbrieven-per-niveau.html

Geef een reactie