Voorkomen suïcide door jongeren

Leraren en ouders moeten nóg alerter zijn op ernstige depressiviteit onder jongeren die uiteindelijk tot zelfdoding zou kunnen leiden. Om opvoeders te helpen bij een tijdige dialoog met hun tieners, verscheen eind september 2014 ‘Van de brug af’, een korte educatieve film met lesmateriaal. Jaarlijks overlijden circa 45 jongeren in Nederland door zelfdoding. Vrijwel in elke groep van het Voortgezet Onderwijs zitten wel enkele leerlingen die van nabij met depressiviteit en zelfdoding te maken kregen. In de leeftijd van 13 tot 16 jaar zijn pubers op zijn kwetsbaarst en vatbaar voor negatieve gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Niet in de laatste plaats wordt dit veroorzaakt door pesten, een negatief zelfbeeld en knellende groepsdruk.
De 6,5 minuten durende film met lesbrief is bestemd voor opvoeders en ouders. Opzet is dat de film vanuit het perspectief van jongeren laat zien wat er in hun hoofden omgaat. Thema’s zijn: identiteit, acceptatie door de omgeving, ontkenning bij ouders en opvoeders, onbegrip en (mogelijk) impulsief handelen. Ga naar: http://colline.nl/producties/van-de-brug-af/

Geef een reactie