NieuwsMakers

Nieuws in de klas introduceert in samenwerking met KlasseTV en Teachers in Media de
multimediale toolkit ‘NieuwsMakers’. NieuwsMakers is een digitaal pakket voor de
bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en is vanaf
nu gratis beschikbaar via KlasseTV en LesTV. Met behulp van het pakket maken leerlingen
zelf nieuws en publiceren dit in hun eigen online nieuwsmedium, de Nieuwstool.
NieuwsMakers wordt kosteloos aangeboden en is mede mogelijk gemaakt door het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Fonds 21 en Stichting Democratie en Media.
Met het online lespakket kunnen leerlingen op basis van persoonlijke interesses hun eigen
(hyper)lokale nieuwsproductie maken. Door analyses van actuele nieuwsuitingen te maken,
leren zij kritisch kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze meer vat op betrouwbaarheid van
bronnen. De doelstelling is dat leerlingen betrokken raken bij hun eigen omgeving en werken
aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
Het online pakket bestaat uit een toolkit met overzichtelijke informatie en checklists over
journalistiek en burgerschap, instructievideo’s en de Nieuwstool. Leerlingen gebruiken daarbij
actuele nieuwsmedia. Het gereedschap wordt in de les gebruikt aan de hand van zes of tien
lessen waarin leerlingen zelf online nieuwsproducties gaan maken. Leerlingen maken kennis
met verschillende nieuwsgenres zoals een betoog, nieuwsbericht, column, fotoreportage en
nieuwsvideo. Daarnaast leren ze interviewtechnieken. Alle nieuwsproducties worden in een
redactievergadering besproken waarbij leerlingen zelf keuzes maken over de presentatie en de
nieuwswaarde van hun bericht. In de Nieuwstool publiceren ze de gezamenlijke producties die
ze vervolgens kunnen delen en verspreiden via sociale media.
https://lestv.nl/nieuws/nieuwsmakers/

Geef een reactie