Teleblik bevat nu ook radio

Teleblik bevat nu naast televisie- ook radiouitzendingen: historisch audiomateriaal, zoals nieuwsuitzendingen, interviews en toespraken die leraren kunnen gebruiken om hun lessen beter te ondersteunen, en waarmee leerlingen dieper op de lesstof in kunnen gaan. Historisch radiomateriaal zorgt voor een realistischer tijdsbeeld bij leerlingen. Het gebruik van dit materiaal is daarom heel geschikt voor het vak geschiedenis. Natuurlijk werkt de Teleblik snijmachine waarmee leraren en leerlingen zelf fragmenten kunnen maken en delen ook voor audio. Luister bijvoorbeeld eens naar de volgende uitzendingen:
• De 2e wereldoorlog, o.a. toespraken van Hitler (http://www.teleblik.nl/media/5410148 en http://www.teleblik.nl/media/5410025) en van Prins Bernhard (http://www.teleblik.nl/media/5410024), en uitzending Radio Oranje (http://www.teleblik.nl/media/5410192)
• Reportage over watersnoodramp (1953, http://www.teleblik.nl/media/5410103)
• ANP nieuwsbericht over Cuba-crisis (1962, http://www.teleblik.nl/media/5410579)

Geef een reactie