Taaltoets

Het is nog niet goed genoeg gesteld met de taalkennis van veel studenten. Heel af en toe laait
weer de discussie op of studenten eerst een test moeten doen, zonder daarmee met een
beschuldigende vinger te wijzen naar het voortgezet onderwijs. Hoe doen we het zelf? Doe
eens de taaltest van het hbo ( http://www.hbotaaltoets.nl/toets-je-nederlands ) en stel vast of je
zelf taalvaardig genoeg bent. Er zijn geen consequenties aan verbonden, behalve een voldaan
gevoel als je er goed doorheen komt of een lichte gêne als blijkt dat je toch wel meer fouten
maakt dan gewenst is.

Geef een reactie