Onderprestatie bij hoogbegaafden

In dit dossier vind je informatie over het onderzoek van het excellentieprogramma De
onderprestatie te lijf voor hoogbegaafde leerlingen, zoals de eindrapportage, een video waarin
leerlingen zelf ingaan op de gegeven opdrachten en een video met de presentatie van de
resultaten van het project. Op het tabblad ‘Handreikingen’ wordt de rol van de tutor of
begeleider beschreven. Hier wordt ook toegelicht hoe zijn of haar taken ingevuld kunnen
worden. Meer informatie staat in het dossier Herkend talent helpen ontwikkelen.
Hier staat het: https://www.leraar24.nl/dossier/5384/onderprestatie-bij-hoogbegaafden

Geef een reactie