Toegang tot geblokkeerde bestanden

Ooit wel eens te maken gehad met door beheerrechten geblokkeerde bestanden? Dan weet je hoe vervelend dat kan zijn. Dit wil bijvoorbeeld nog wel eens gebeuren wanneer de harde schijf van een gecrashte Windows-installatie op een andere computer wordt uitgelezen. Dit is slechts een voorbeeld, maar er zijn nog vele andere situaties te bedenken waarbij een gebruikersaccount vanwege de beperkte machtigingen geen toegang (meer) heeft tot mappen en bestanden. De benodigde machtigingen voor een specifieke map of bestand kunnen
gelukkig eenvoudig worden verkregen door alsnog eigenaar daarvan te worden. Dit gaat het makkelijkst door een Take Ownership uit te voeren. Door deze optie aan het contextmenu (het menu dat verschijnt wanneer vanuit de Windows Verkenner met rechts op een bestand of map wordt geklikt) toe te voegen, kunnen de toegangsrechten van mappen en bestanden eenvoudig
worden gewijzigd. Hoe dit in zijn werk gaat, staat uitgelegd op de pagina van SchoonePC:
https://www.schoonepc.nl/windows7/gebruikersaccountbeheer.html (deze informatie
is ook van toepassing op andere Windows-versies).

Geef een reactie