Gratis online game: Begrotingsspel

Leerlingen kruipen in de huid van de minister van Financiën en moeten moeilijke keuzes maken over ’s lands inkomsten en uitgaven. Stel dat je minister van financiën bent en verantwoordelijk bent voor het begrotingsbeleid, dan buig je je over de Miljoenennota, de aanbieding op Prinsjesdag. Met het Begrotingsspel kruipen leerlingen in de huid van de minister met de dikste portefeuille! Ze verdelen financiële mee- en tegenvallers, schuiven met miljoenen en houden de kiezer, de Tweede kamer én Europa te vriend. De ‘vertrouwensmeter’ geeft de stemming van de drie partijen aan. Zie deze zo hoog mogelijk te houden! Een goede minister maakt minimaal een ambtstermijn vol. Gelukkig is er een infoknop voor hulp bij moeilijke kwesties. Als minister maken leerlingen kennis met zaken als budgettaire regels en verdelingen, beleidsterreinen, begrotingstekorten en bezuinigingen. Door de competitie blijft de spanning en daarmee de aandacht bij het spel en beklijft de leerstof. Het Begrotingsspel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Financiën. http://www.begrotingsspel.nl/

Geef een reactie