Beter….

Beter spellen is een app die je dagelijks een paar spellingopdrachtjes laat uitvoeren, om je scherp te houden op dat gebied. Een dergelijke app bestaat ook voor rekenen. In ons blog is daar al eerder aandacht aan besteed. Maar in aanvulling op Beter spellen en Beter rekenen is er nu ook NU Beter Engels en NU Beter Duits. Hier moet je zijn:
http://www.nubeterduits.nl en
http://www.nubeterengels.nl.

Geef een reactie