Gratis lespakket Filosofie en mensenrechten VWO

‘De Fatale Cruise’ is een lespakket over filosofie en mensenrechten voor leerlingen van de klassen 5 en 6 van het VWO. Tijdens een cruise leidt een cruiseschip schipbreuk en een groep mensen aan boord wordt ternauwernood gered, ze stranden op een klein onbewoond eiland. Hulp blijft weg. De groep overlevenden moet zichzelf zien te redden. Al snel dringen zich verschillende vragen op: Is het noodzakelijk dat er leiding gegeven wordt? Over welke kwaliteiten dient deze eventuele leiding te beschikken? Voor de antwoorden kunnen ze terecht bij wat de filosofen daarover te zeggen hebben.
Er dienen zich steeds nieuwe vragen aan. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar hebben de aanwezige zieken, gewonden, gehandicapten, kinderen en ouderen op het eiland recht op bijzondere zorg, bijvoorbeeld op extra water en eventueel ook meer of beter voedsel? Hebben personen met een bepaalde ‘meerwaarde’ voor de groep, bijvoorbeeld mensen die op grond van kennis of vaardigheden de overlevingskansen van de hele groep vergroten, bijzondere voorrechten?
Door het hele lespakket heen maken de leerlingen uitstapjes en bekijken ze wat verschillende filosofen te zeggen hebben over zeggenschap, vrijheid, gelijkheid, broederschap, utopie en dystopie. Als ondersteuning biedt het lespakket een Filosofisch Alfabet en een Filosofische Tijdlijn aan. ‘De Fatale Cruise’ is gratis te downloaden, via deze pagina waar nog meer lesmateriaal staat: http://amnestynijmegen.antenna.nl/index.php/lesmateriaal
of download meteen het pdf-bestand: http://amnestynijmegen.antenna.nl/download/Defatalecruise-lespakket.pdf

Geef een reactie