Gratis les: Hoeveel korting krijg je?

Deze les gaat over procenten. Centraal staan makkelijke percentages, en het inzicht dat je daarbij handig met eenvoudige breuken kunt rekenen (25% is de helft van de helft). Deze les is bedoeld om de begripsvorming rond eenvoudige “ankerprecentages” te ondersteunen. Het gaat over een beeld hebben van het gebruik van percentages in dagelijkse situaties, en over de taal daarbij. Bij de ankerpercentages hoort een visueel beeld, we kiezen voor de strook als voornaamste model. Naast aandacht voor dit beeld is er aandacht voor de bijbehorende taal en ook voor eenvoudig schatten en rekenen. Bijvoorbeeld: weten dat 50% de helft is; weten dat 25% een kwart (of de helft van de helft) is; 10% van iets krijg je door te delen door 10; 15% vind je makkelijk via 10% en de helft daarvan. Wellicht iets voor leerlingen die hier moeite mee hebben: http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/05021/korting.doc

Geef een reactie