Leren over waterbeheer in het Keringhuis

Leren over waterbeheer in het Keringhuis

Bezoek met de klas het Keringhuis! Tijdens een excursie naar informatie- en educatiecentrum het Keringhuis in Hoek van Holland bezoeken leerlingen de Maeslantkering en ontdekken ze alles over waterbeheer. Ons educatieve programma sluit aan op het lesniveau en de leerdoelen van aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs en groep 7 en 8 in het primair onderwijs. Door middel van de rondleiding of een interactieve waterworkshop leren de leerlingen over het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en polders, de werking van de Maeslantkering en de watersnoodramp. Ontdek ons uitgebreide aanbod en bijpassend lesmateriaal op www.keringhuis.nl/onderwijs.

Geef een reactie