Mathematica Player

Dit programma speelt interactieve demonstraties af van de bijbehorende website http://demonstrations.wolfram.com Daar vind je duizenden interessante programmaatjes waarmee je kennis vergaart over wiskunde, natuurkunde, biologie, kunst, economie en zelfs wereldpolitiek. Player en website vormen samen een schatkist voor scholieren, studenten en leergierige mensen. Http://www.wolfram.com/products/player/download.cgi

Geef een reactie