Miljoenennotaposter

Elk jaar maakt het ministerie van financiën de miljoenennotaposter. Deze poster is ook digitaal beschikbaar. Er is ook een digitale handleiding met lessuggesties en opdrachten. Alle schooltypen worden erin bediend. Poster en handleiding downloaden van:
http://www.rijksoverheid.nl/lesmateriaal Financiële bewustwording van jongeren is ook een onderwerp dat aan de orde komt in de week van het geld: http://www.weekvanhetgeld.nl

Geef een reactie