Lessenreeks over vluchtelingen en asielzoekers

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs heeft een digitale leerlijn ontwikkeld over Vluchtelingen & Asielzoekers voor de klassen 3 en 4 van havo/vwo. In de leerlijn vind je tien thema’s, elk goed voor twee lesuren, en een afsluiting. Het staat de docent vrij om uit de tien thema’s zijn/haar eigen keuze te maken. Voor docenten is er bij elke les een docentenhandleiding beschikbaar met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/ eindtermen. Om toegang te krijgen tot de docentenhandleiding dien je je wel eerst te registreren. Het leerlingenmateriaal bestaat elke keer uit een introductie, de leerdoelen en een aantal stappen (2-7). Elke laatste stap levert een creatief eindproduct op. De tien thema’s die aan bod komen zijn: 1. Vreemdelingen / 2. Vluchtelingen / 3. Internationale verdragen en acties / 4. Vluchtelingenkampen / 5. Asielbeleid / 6. Economische vluchtelingen / 7. SOS Europa /
8. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen / 9. Uitgenodigde vluchtelingen / 10. Integratie
De lessenserie is gratis te gebruiken via http://www.cmo.nl/grenzeloos

Geef een reactie