Wat doe je? – lesbrief voor havo/vwo

Iedereen kijkt wel eens weg. Je hoort en/of ziet iets en je weet dat je iets moet doen of iets moet zeggen. Het makkelijkst is om te doen of je niets gehoord en gezien hebt. Margreet Fogteloo zat in de trein en zag hoe een conducteur belaagd werd door een paar jongens. Zij zei er iets van, maar dat werd haar niet in dank afgenomen! Voor het weekblad De Groene Amsterdammer schreef ze naar aanleiding van dit voorval een artikel: Enkeltje kaakslag. Ze vertelt wat haar overkwam, maar ze bespreekt ook de oproep die verschillende instanties doen om meer ‘burgermoed’ te tonen. Dit artikel vormt het startpunt van de lesbrief. Leerlingen worden aangespoord om na te denken over ‘burgermoed’ en ‘wegkijken’.
http://allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2015/lesbrief_151601_wat_doe_je.pdf

Geef een reactie