Week van de Geschiedenis

De Week van de Geschiedenis is gewijd aan Land en water. Aan het gemaakte Nederlandse landschap, de Deltawerken en de Afsluitdijk, klimaatverandering en waterschappen, maar ook aan de polder als inspiratiebron voor de Hollandse politieke cultuur, het landschap als schildergenre en de indamming van water als metafoor voor de beteugeling van overdaad en driften. Ook meer mythische zaken doen mee: water als bondgenoot én bedreiging, land(schap) als zinnebeeld van Hollandse opgeruimdheid én schoonheid. De week wordt gehouden van 16 t/m 24 oktober. Nuttige links:

  • Week van de Geschiedenis 2010
  • Over de Week van de Geschiedenis (Wikipedia)
  • Over het thema
  • Activiteiten in het kader van de Week van de Geschiedenis
  • Nacht van de Geschiedenis (dit is de afsluiting van de Week van de Geschiedenis)
  • Programma Nacht van de Geschiedenis
  • Geef een reactie