“Computer geeft onderwijs valse hoop”

Te veel ICT in ons onderwijs is niet goed. Leerlingen die op school veel gebruik maken van computers en andere technische hulpmiddelen halen slechtere resultaten, blijkt uit een internationale studie van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De OESO deed vergelijkend onderzoek in 31 landen en daaruit blijkt dat de landen die tussen 2000 en 2012 veel geïnvesteerd hadden in ICT, nauwelijks vooruit zijn gegaan op scores voor wiskunde, begrijpend lezen en science op de internationaal vergelijkende PISA-test. Lees er meer over:
http://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm
en : https://xyofeinstein.wordpress.com/2015/09/15/oeso-rapport-meer-computers-maken-niet-per-se-meer-computerwijs-infografiek-en-presentatie/

Geef een reactie