Lesbrieven van Alles over Taal

De lesbrieven over taal van deze maand zijn weer te vinden op de site van Alles over Taal.
Voor het vmbo is er de lesbrief Recht voor zijn raap: Elke dag hoor je woorden; schreeuwend, fluisterend, lachend, huilend. Een woord in een zin kan iets anders betekenen dan het woord alleen, of als het eindeloos herhaald wordt. In deze lesbrief gaan leerlingen aan de slag met woorden. Het blackbook van RUMAG staat daarbij centraal. De quotes zijn grappig, soms grof, en herkenbaar. Leerlingen gaan deze uitspraken lezen en erover nadenken, er een mening over vormen. En zo komen ze vanzelf bij eigen uitspraken.
Voor havo en vwo is er de lesbrief De stad: Sommige streken in ons land raken min of meer ontvolkt, andere overvol. Waarom willen mensen wonen waar veel mensen wonen, waarom kiezen ze niet voor ruimte? Hoe moet dat straks als alle mensen willen gaan wonen op de plek waar geen ruimte is? Daarover gaat deze lesbrief en over eigen keuzes, nu en straks.
Alle lesbrieven zijn hier te downloaden: http://allesovertaal.nl/artikelen/voor-uw-lessen/lesbrieven/lesbrieven-per-niveau.html

Geef een reactie