Internationalisering met LINE

Het vernieuwde LINE is de plek om aan de slag te gaan en verder te komen met internationalisering op school. Of je nu docent, beleidsmaker of coördinator internationalisering bent: www.internationalisering.nl heeft voor iedereen modules op maat.
In het vernieuwde LINE kun je:
• in eigen tempo of onder begeleiding modules over internationalisering volgen;
• kennis over en ervaringen met internationalisering vinden en delen;
• nieuwe ontwikkelingen volgen op het gebied van internationalisering van het onderwijs;
• ‘best practices’ over uitwisselingen en contacten over de grens vinden en delen.
https://www.internationalisering.nl/

Geef een reactie