Ziezon onderwijsdatabank

De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt een actueel en volledig overzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen. In de Onderwijsdatabank van EDventure worden alle actuele en relevante publicaties beschreven die voor het onderwijs van belang zijn. In de databank zijn in samenwerking met Ziezon ook voor ziek zijn en onderwijs relevante beschrijvingen opgenomen van boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, toetsen en tests, educatieve software, internetsites en digitale documenten, die full text via de databank te lezen zijn. Er zijn links in de databank opgenomen zodat je direct naar de beschreven website kunt doorklikken. http://www.onderwijsdatabank.nl/

Geef een reactie