Lezenvoordelijst.nl doorslaand succes

Nu de catalogus bijna een jaar online is, blijkt dat vrijwel alle havo/vwo-docenten Nederlands en vele leerlingen www.lezenvoordelijst.nl wel eens hebben geraadpleegd. Met bijna 8000 actieve accounts mag de site met recht een succes worden genoemd. Tussen 1 januari en 1 juli 2010 is er meer dan 100.000 keer ingelogd en zijn er ruim 1.000.000 pagina’s bekeken. Door een investering van het Ministerie van OCW konden de initiatiefnemers van de site een landelijk trainingsprogramma voor het literatuuronderwijs op hoog niveau ontwikkelen. Het doel van de training is om meer excellente literatuurdocenten voor de klas te krijgen. Dit najaar gaat de eerste serie trainingen van start. Het programma is bedoeld voor docenten Nederlands (havo/vwo) die hun literatuuronderwijs een nieuwe impuls willen geven. Onder leiding van ervaringsdeskundigen en vakdidactisch specialisten gaan docenten aan de slag met het toepassen van leesniveaus in de lespraktijk en het inspelen op niveauverschillen tussen leerlingen. Het trainingsprogramma omvat één hele dag en twee middagen. De trainingen worden gecertificeerd door de Rijksuniversiteit Groningen en kwalificeren voor functieniveau LC/LD. De openingsdag is op 25 november in Utrecht. Daarna kunnen docenten kiezen voor trainingen in Utrecht, Zwolle of Eindhoven. Aanmelden kan vanaf 1 oktober via www.rug.nl/uocg/lvdl.

Geef een reactie