Unesco onderwijspagina

Op de onderwijspagina van Unesco staan nieuws en achtergrondinformatie over diverse onderwijsprojecten waar Unesco aan deelneemt. Een voorbeeld hiervan is OER. Deze Open Educational Resources zijn leermiddelen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Unesco werkt hiervoor samen met Wikiwijs. Het materiaal over Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling zijn inmiddels voor alle scholen beschikbaar. Http://www.unesco.nl/onderwijs

Geef een reactie