‘Zomerschool voorkomt zittenblijven’

Als één van de manieren om het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs te verminderen, hebben de VO-raad en CNV Onderwijs in 2013 en 2014 het initiatief genomen tot een tweejarige pilot zomerscholen. In navolging van deze pilot, is in 2015 de landelijke uitrol van de zomerscholen van start gegaan. Daarbij is de zomerschool als interventie aangeboden aan alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor de landelijke uitrol van de zomerscholen 2015 subsidie beschikbaar gesteld.
De VO-raad en CNV Onderwijs hebben onderzoek laten doen naar het verloop van het proces en naar de effecten van de zomerscholen 2015. De proces-evaluatie is uitgevoerd door Regioplan. Het effectonderzoek is door de Rijksuniversiteit Groningen gedaan. De onderzoekers stellen dat van de leerlingen die vorig jaar deelnamen aan een zomerschool, 83 procent alsnog over ging naar de volgende klas. Voor een meerderheid van de leerlingen heeft deelname aan een zomerschool een duurzaam effect. Van de leerlingen die dankzij de zomerschool in 2014 alsnog overgingen naar het volgende schooljaar, sloot 68 procent ook in 2015 het schooljaar succesvol af. Over een termijn van twee jaar blijft het positieve effect eveneens zichtbaar, zo blijkt uit de positieve resultaten van 79 procent van de leerlingen die in 2013 alsnog overgingen. Lees het hele onderzoek: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/system/ckeditor_assets/attachments/575/Eindrapport-Procecevaluatie-en-Effectonderzoek-zomerscholen-2015-RUG-Regioplan-1mrt16.pdf

Geef een reactie