Vakportalen stichting leerplanontwikkeling (SLO)

Op de vakportalen van de SLO is allerlei actuele, relevante en interessante inhoudelijke informatie te vinden voor iedereen die in het primair en voortgezet onderwijs werkzaam is. Ze hebben vakportalen ontwikkeld voor:
Beroepsgerichte vakken http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/
Bewegingsonderwijs http://bewegingsonderwijs.slo.nl/
Klassieke Talen http://klassieketalen.slo.nl/
Kunst & cultuur http://kunstcultuur.slo.nl/
Mens & maatschappij http://mensmaatschappij.slo.nl/
Moderne vreemde talen http://mvt.slo.nl/
Natuur & techniek http://natuurentechniek.slo.nl/
Nederlands http://nederlands.slo.nl/
Rekenen & wiskunde http://rekenenwiskunde.slo.nl/ .

Geef een reactie