Mediawijsheidmeter 2016

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom mediawijsheid binnen VVE, PO, VO en PABO’s zet Cubiss de MediawijsheidMeter 2016 uit. Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich gesteld zien voor vraagstukken op het gebied van lezen, leren en informeren. De mediawijsheidsmeter wordt gevuld door middel van een vragenlijst. De uitkomst van de groeimeter geeft hen informatie over de wensen en behoeftes van Brabantse organisaties op het gebied van mediawijsheid. Zij gebruiken deze als input voor de ontwikkeling van producten en diensten. Je kunt de resultaten vanaf 15 november terugvinden op de Cubiss-website (http://www.cubiss.nl/)
Naar de vragenlijst: https://cubiss.su.datacoll.net/nq.cfm?q=B3D12231-BC73-4D12-A63A-42844B6D5ADE

Geef een reactie