CS Unplugged

Door toegankelijke en leuke opdrachten, bedacht voor leerlingen van zeven tot ongeveer veertien jaar, leren de leerlingen hoe de computer in basis werkt – zonder achter een computer te moeten zitten. Het boek dat de basis vormt van deze website kan onderaan de openingspagina van de site gedownload worden. Dat boek kan prima gebruikt worden in verdiepings- en uitbreidingsprogramma’s. Veel activiteiten behoren tot het rekendomein, bijvoorbeeld binaire getallen, kaarten en grafieken, patronen, sorteerproblemen en cryptografie (geheimschrift). Anderen vinden dit meer tot het technologiedomein horen, het leren begrijpen hoe computers werken. De kinderen worden actief betrokken in communicatie, problemen oplossen, creativiteit en denkvaardigheden in een betekenisvolle context. http://www.csunplugged.nl/

Geef een reactie