Digitale geletterdheid

Hoe geef je digitale geletterdheid structureel een plek in je onderwijs? Kennisnet reikt bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs voorbeelden aan die uit het onderwijs zelf afkomstig zijn. Deze voorbeelden helpen je bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het inbedden van digitale geletterdheid in je onderwijs:
https://www.kennisnet.nl/artikel/geef-digitale-geletterdheid-een-plek-in-je-onderwijs-met-deze-schoolvoorbeelden/

Geef een reactie