Onderwijs en auteursrecht

Mag je volgens het auteursrecht als leraar eigen leermaterialen on-line delen? Mogen leerlingen
teksten van internet gebruiken voor een werkstuk? En wat moeten schoolbesturen regelen als
leraren eigen leermaterialen maken? De bepalingen en de consequenties voor scholen komen aan
bod in de nieuwe brochure ‘Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet’. Lees het bij:
https://www.kennisnet.nl//artikel/onderwijs-en-auteursrecht-wat-mogen-scholen-wel-en-niet/

Geef een reactie