ict en … duurzame onderwijsvernieuwing

De zevenentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks richt zich op een complex en weerbarstig vraagstuk in het onderwijs: het verbeteren van onderwijskwaliteit door innovatie. Enerzijds is het een gegeven dat onderwijsinstellingen zelf bepalen hoe ze onderwijs geven en welke middelen ze daarbij inzetten. Anderzijds zijn scholen vaak onvoldoende toegerust om de schoolorganisatie zo in te richten, dat nieuwe werkvormen die bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, zoals met ict, succesvol ingevoerd kunnen worden.  Om scholen over die drempel heen te krijgen, zijn er diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen. De effectiviteit van dergelijke regelingen blijkt dikwijls beperkt, of is kleiner dan beoogd. De publicatie “Wat weten we over ict en … Duurzame onderwijsvernieuwing” biedt een grondige analyse van deze problematiek en laat zien dat een stimuleringsregeling afgestemd dient te zijn op een onderwijskundige noodzaak wil zij kunnen leiden tot duurzame onderwijsvernieuwing. Je kunt dit onderzoek downloaden of bestellen.

Een gedachte over “ict en … duurzame onderwijsvernieuwing

Geef een reactie