Beter ontleden

In haar werk als remedial teacher loopt Margit Kiewit er vaak tegenaan dat haar leerlingen geen idee hebben hoe een zin is opgebouwd. Ze weten niet dat sommige woorden in een zin bij elkaar horen en andere juist niet. Ze zien niet dat bepaalde elementen altijd voorkomen en andere niet altijd. Omdat Margit geen site kon vinden waar je een hele zin steeds volgens een vaste aanpak kan ontleden, ontwikkelde ze Beterontleden.nl. http://www.beterontleden.nl/ontleden/

Geef een reactie