AlgebraKit

AlgebraKiT is een online en gratis Computer Algebra Systeem (CAS) voor het trainen van de algebraïsche vaardigheden in het middelbaar wiskundeonderwijs. AlgebraKiT heeft tot doel elke leerling te helpen bij het ontwikkelen van algebraïsche vaardigheden,
ongeacht niveau en onderwijsmethode. Veel leerlingen zijn onzeker wat betreft hun algebraïsche vaardigheden en lopen regelmatig vast bij het zelfstandig oefenen met opgaven. Thuis is de hulp van een docent niet direct te krijgen en ook op school moet de docent zijn aandacht over velen verdelen. AlgebraKiT probeert hierin een tussenschakel te zijn. Een laagdrempelige, oneindig geduldige coach die je kan helpen bij het oplossen van opgaven, of bij de voorbereiding op een proefwerk of examen.
http://www.algebrakit.nl/site/index.php

Geef een reactie