Toegang digitale leermiddelen

Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen scholen in het Voortgezet Onderwijs inloggen op digitaal lesmateriaal vereenvoudigen. Hun leerlingen kunnen dan vanuit hun elektronische leeromgeving (ELO), schoolportaal of distributeursportaal direct toegang tot het digitale lesmateriaal krijgen. Dus, één keer inloggen en meteen aan de slag, zonder activeringscodes in te vullen. De distributeurs en uitgeverijen hebben de handen ineen geslagen om de toegang zo eenvoudig mogelijk te maken.
Harold Rimmelzwaan, voorzitter van het project Directe toegang tot digitale leermiddelen vertelt dat het een gezamenlijk initiatief is van de uitgevers Malmberg, Noordhoff Uitgevers, EPN en ThiemeMeulenhoff, en de distributeurs Iddink en Van Dijk Educatie. “Het is een bijzonder project door het grote aantal partijen dat deelneemt. Ook met Kennisnet en de leveranciers van ELO’s is goed samengewerkt”.
Indien de school al over een ELO of schoolportaal beschikt, dan kan de school kiezen deze te gebruiken. Uitgevers en distributeurs helpen de school deze voor te bereiden op de nieuwe inlogroute. Ook de distributeursportalen Van Dijk digitaal leren en Iddink digitaal leren zijn probleemloos te gebruiken.
De techniek is bij een aantal scholen van Ons Middelbaar Onderwijs getest. Pieter Hendrikse, lid van de Raad van Bestuur van deze grote groep van scholen in Noord Brabant: “Het is een grote verbetering als leerlingen geen codes meer hoeven in te voeren en docenten dus niet te maken krijgen met leerlingen die hun codes zijn kwijtgeraakt. Hiermee wordt weer een drempel weggenomen, waardoor de meerwaarde van digitale leermiddelen in het onderwijs beter tot zijn recht kan komen”.

Heeft de school geen ELO of schoolportaal dat het komend jaar schoolbreed wordt gebruikt, dan blijft de inlogroute met activeringscodes bestaan, waarbij de gebruiker met één gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgt tot het digitale lesmateriaal van de deelnemende uitgevers. Er is dus altijd een passende oplossing voor de school.
Meer informatie staat op www.directetoegang.nl.

Geef een reactie