Interactieve Flora van Nederland

De e-flora van Nederland maakt deel uit van een serie mobiele informatiesystemen voor het herkennen van soorten in de natuur. Ze zijn ontwikkeld in het kader van het EU KeyToNature project dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken. Behalve de e-flora voor Nederland zijn er deelflora’s voor provincies en specifieke habitats (duinen, wadden), voor paddenstoelen en een serie e-fauna’s voor de belangrijkste diergroepen (vlinders, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren). Deze e-flora bevat informatie over meer dan 2000 planten in Nederland met ruim 9000 illustraties en is gebaseerd op Heukels’ Interactieve Flora van Nederland (ISBN 90 01 58344 X), gepubliceerd op DVD i.s.m. NCB-Naturalis (Nationaal Herbarium Nederland), Stichting Floron en ETI BioInformatics. Hierin zijn de nieuwste evolutionaire inzichten op basis van DNA-onderzoek verwerkt. De e-flora is niet gratis. Als app kost hij € 9,99. Meer weten? Ga naar: http://itunes.apple.com/nl/app/flora-nl-heukels-interactieve/id376975111?mt=8

Geef een reactie