Lesbrief voor h/v: sinterklaasgedichten schrijven

De traditie leert ons dat je een sinterklaasgedicht krijgt tijdens het sinterklaasfeest. Vaak moet je dat hardop voorlezen en het is vooral belangrijk dat het rijmt. In de lesbrief van deze maand besteedt Thieme-Meulenhoff niet alleen aandacht aan de oorsprong van sinterklaasgedichten, maar ook aan het maken ervan. Bij de lesbrief horen theorie en drie teksten waarover  vragen worden gesteld. Na afloop van de les is het volgende zinnetje geheid van toepassing: als je leert een sinterklaasgedicht te schrijven, zal het vast en zeker beter beklijven!
http://tm.thiememeulenhoff.nl/allesovertaal/pagina.asp?pagkey=207841

Geef een reactie