YouTeach.nl

Er is een nieuwe software-applicatie gelanceerd waarbij leerlingen hun eigen studiegedrag en prestaties onder de loep kunnen nemen: YouTeach.nl. Deze touch-applicatie maakt het mogelijk dat leerlingen zelf probleemsituaties leren herkennen. Vervolgens kunnen zij met de toepassing een extra uitlegmoment krijgen. Dit gebeurt in de vorm van een video-instructie, een zogeheten weblecture. Met de software is het mogelijk om op het eigen niveau de moeilijke kwestie te oefenen. Het is een interactieve toepassing die aangepast kan worden aan de wensen van de gebruiker. Daar is dan ook een taak voor de leerkracht weggelegd. De lessen of instructies kunnen door de docent zelf worden gemaakt, aangepast en in de applicatie worden gezet. Op de website van YouTeach is een demo-omgeving te downloaden om de applicatie te bekijken en te ervaren: http://www.youteach.nl/

Geef een reactie